عمامه های خطرناک فیلم بعدی “شیخ طادی”

کارگردان فیلم سینمایی امپراطور جهنم گفت که می خواهد سه گانه اش را با ساخت فیلم سینمایی عمامه های خطرناک تکمیل کند. - سینمایی عمامه های خطرناک درباره منبرهایی سخن به میان آورم که به جای در خدمت مردم و خدا بودن، در خدمت خود گوینده است.
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی