مصادره ؛ الگوی موفق برای سینمای طنز

سینمای طنز این روزها در چنگ خالتورها گرفتار آمده، در چنین شرایطی فیلم هایی نظیر مصادره می تواند الگوی موفق برای سینمای طنز باشد. - گروه هنر ــ سینمای طنز این روزها در چنگ خالتورها گرفتار آمده، در چنین شرایطی فیلم هایی نظیر مصادره می تواند الگوی موفق برای سینمای طنز باشد. مصادره اولین فیلم مهران احمدی در مقام کارگردان فیلمی آبرومند در حوزه سینمای طنز است؛ ژانری که متأسفانه در سال های اخیر در چنگ خالتورها ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی