«دستکش ننه عصمت» به مادر شهید سربرنیتسایی رسید

سینماپرس: طی مراسمی در سارایوو پایتخت کشور بوسنی و هرزگوین، «دستکش ننه عصمت» از طرف جشنواره مردمی فیلم «عمار» به مادر شهید سربرنیتسایی تقدیم شد.