تئاتر از مردم فاصله گرفته است / سوژه‌های مردمی در تئاتر احیا شود

سینماپرس: مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری گفت: تئاتر زمانی به درد مردم می‌خورد که موضوعات آن از میان سوژه‌های کف جامعه و مسائلی باشد که مردم با آن سر و کار دارند. تاسیس دفاتر تئاتر مساجد و رویدادهایی مثل «چله نمایش ما» با همین هدف شکل گرفته است تا موضوعات مردمی و سوژه‌های مورد دغدغه مردم دوباره در هنر نمایش احیا شود.