۳ گزینه حوزه هنری برای اکران نوروزی کدامند؟

سینماپرس: مدیر پخش حوزه هنری از سه گزینه برای اکران نوروز ۹۷ نام برد.