چرا حاتمی کیا شکایت از شبکه دو و سه را به خدا برد؟

شکایتم را از مدیران شبکه دو و سه سیما به خدا می برم ؛ اما داستان چه بود؟ چرا ابراهیم سینمایی ایران از این دو شبکه سیما شکایت کرد؟ -
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی