چرا ایران قانون پناهندگی ندارد؟/ روشنفکرهای غربی خواستار پناهندگی در ایران هستند

منتقد سینما و تلویزیون با بیان اینکه قانونی درباره پناهندگی متقاضیان از کشورهای دیگر در ایران وجود ندارد، گفت: خیلی از روشنفکرهای غربی خواستار پناهندگی در ایران شدند، - چگونه است که کشوری که قدرت پیداکرده هنوز قانونی برای این کار ندارد؟ به گزارش با بیان اینکه صداقت در رسانه از دغدغه های همیشگی ماست اظهار کرد: عنصر مصلح، فعال کننده جامعه به وسیله صداقت رسانه هاست. وی با تأکید بر اینکه بعد از 11 سپتامبر دروغ ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: بین الملل