هایلایت و انرژی مثبت آن

حمیدرضا علی نژاد سرمایه گذار فیلم سینمایی هایلایت بیان کرد که اگر این فیلم در اکران عمومی به فروش خوبی نرسد، مجبور می شود به ساخت فیلم های خالتور بپردازد. - آن بازگردد. وی در پایان با اشاره به اینکه مجموع شرایطی که پیش آمد باعث ساخت این فیلم شد، توضیح داد: پیش از ساخت هایلایت پیشنهاد ساخت چند فیلم دیگر به ما شده بود برای مثال ما تا پیش تولید فیلم سینمایی سراسر شب ساخته فرازد موتمن هم رفتیم اما شرایط ساخت ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی