صدای متفاوت ابراهیم حاتمی کیا در شب سیمرغ

سیمرغ ساخته هیچ سینماگری نیست. در اصل ما شاعران روزی سیمرغ را ساختیم که اصلا چیزی به نام سینما و سینماگری نبود. اگرچه از جنس همین بازیگران و شومن های جادوگر فراوان بودند. امثال بوبکر ربابی دلقک که رییس عمله طرب سلطان محمود بود و امثال ابودلامه حریص که دلقک و ندیم سه خلیفه سفاک - سفاح و منصور و مهدی! این را گفتم که بدانید شومن های امروز سینما در دیروزهایی دور هم بودند اما هیچ نبودند و نام و نشانی نیز از آنان ...
منبع خبر: ایسکانیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی