رشیدپور بهانه بود

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس"، مهدی آذرپندار در یادداشتی نوشت: نه! رشیدپور بهانه بود... فریاد حاتمی کیا، انتقام ما بود از همه شب هایی که در جشن ها و محافل این سینمای محفلی غریب ماندیم و بغض کردیم. انتقام مان را گرفتیم از آن شب غربت حزب الله در اسفند سال 70؛ همان شبی که شبه روشنفکران، آوینی را در دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر و در سمینار بررسی سینمای پس از انقلاب ، به قول خودش بازجویی کردند. بعدها ...
منبع خبر: دفاع پرس
دسته بندی خبر: فرهنگی