اعتراض شدید حق شناس به کاهش 24درصدی بودجه فرهنگی شهرداری: چرا به افزایش مداحان بند کرده اید؟/مگر جنوب شهر سینما نمی خواهد/نیاز به چشم بندی نیست،چشمتان را باز کنید

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر گفت: مگر بودجه نویسی بر اساس عدالت و انصاف نیست؟ ما چه قاعده ای را در این باره رعایت کرده ایم؟ کاهش 24درصدی برچه مبنایی است؟سه هفته است می گوییم قاعده تان را بگویید هنوز نتوانسته اید اعلام کنید. - اعتراض شدید حق شناس به کاهش 24درصدی بودجه فرهنگی شهرداری:چرا به افزایش مداحان بند کرده اید؟/مگر جنوب شهر سینما نمی خواهد/نیاز به چشم بندی نیست،چشمتان را باز کنید رییس کمیسیون فرهنگی ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: سیاسی