فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» چه داستانی را به تصویر می کشد؟

نگاهی به فیلم «تنگه ابوقریب»؛ فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» چه داستانی را به تصویر می کشد؟ ارسال زمان بندی شده:  سه شنبه, 26 دى, 1396 – 13:45 «تنگه ابوقریب»،تنگه ای بسیار استراتژیک بود. اتفاقی که درباره این فیلم ساخته شده است، واقعه ای است.در سال 67 در محدوده ای که عراق پیشروی می کرد و مناطق را از رزمندگان ایرانی پس می گرفت،آن اتفاق افتاد. «تنگه ابوقریب»،تنگه ای بسیار استراتژیک بود. اتفاقی که درباره این فیلم ساخته شده است، واقعه ای است.در سال 67 در محدوده ای که عراق پیشروی می کرد و مناطق را از رزمندگان ایرانی پس می گرفت،آن اتفاق افتاد.