ساخت و پاخت در سینما ایران/ از ژست روشنفکری تا گرفتن زیرمیزی

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان از بلایی که بر سر سینما ایران آمده پرده برداشته، از همکاری رسانه ای در این راستا گفت و در مورد آخرین وضعیت واگذاری سینما ایران توضیحاتی ارائه داد.