دفاع بازیگر هالیوود از وودی آلن

بازیگر سینما و تلویزیون متن دفاعیه ای از وودی آلن در توییتر نوشت.