جشنواره فیلم فجر|محمدرضا علیقی موسیقی “امپراطور جهنم” را تمام کرد

ساخته موسیقی فیلم سینمایی «امپراطور جهنم» توسط محمدرضا علیقی به اتمام رسید.