گروهی به صورت خانوادگی سینما را قُرق کرده اند

قبلا برای کارگردان و تهیه کننده مهم بود چه کسی نقش را بازی می کند، به همین دلیل برای بازیگری که مدنظرشان بود وقت می گذاشتند و او را مجاب می کردند که نقش را بپذیرد ؛ اما سال هاست تعدادی بازیگر در بیشتر فیلم ها و سریال ها حضور دارند، در همه جشنواره ها شرکت می کنند؛ گروهی که به صورت خانوادگی سینما را قُرق کرده اند