گره پروژه پردیس سینمایی طلاب را باز خواهیم کرد

در پی باز شدن پرونده پردیس سینمایی طلاب، برای چندمین بار به سراغ شهردار منطقه۴ رفتیم و از او خواستیم که دیدگاهش را درباره این پروژه که عمری بیست ساله از زمان کلنگ زنی و آغازش پیدا کرده است، بگوید