کاش سخنان وزیر ارشاد را جدی بگیریم

کیوان کثیریان  وزیر ارشاد در دیدارش با مسئولان جشنواره فیلم فجر حرف های مفیدی زده است که معمولاً از یک وزیر ارشاد کمتر شنیده ایم! یکی اینکه: «در برگزاری جشنواره فیلم فجر توجه به برخی نکات ضروری است که شفافیت یکی از این نکات است.» و واقعاً یکی از نکاتی که این سال ها به اعتبار جشنواره لطمه وارد کرده است همین نبود شفافیت و دوری از اتاق شیشه ای است. این کاستی، اعتماد عمومی و البته اعتماد رسانه ها به جشنواره را کم می کند. تأکید بر اهمیت برگزاری جشنواره ای با حوزه اثرگذاری فراملی در سطح منطقه و جهان از دیگر نکات مهم سخنان وزیر است. ایران با داشتن سینمایی معتبر و پرافتخار در سطح جهان، نیاز بسیار به یک جشنواره معتبر و اثرگذار نیز دارد که از مسیر فرهنگ به توسعه دیپلماسی عمومی نیز کمک کند. ضرورت «تعامل حداکثری با رسانه ها» از دیگر نکات مهم سخنان وزیر است بویژه آنجا که اطلاع رسانی شفاف را مانع بروز گمانه زنی ها و شبهات و سوء تفاهم ها می داند. «تعامل حداکثری با رسانه ها این حس را در آنها ایجاد می کند که ضلع مهم جشنواره هستند. رسانه ها باید در متن باشند نه در حاشیه جشنواره. آنها باید احساس ...