همه رستوران های کشور فقط باید یک نوع غذا سرو کنند/ نظام آموزشی ایران به همین مضحکی است!

همه رستوران های کشور فقط باید یک نوع غذا سرو کنند/ نظام آموزشی ایران به همین مضحکی است! بعد از جنگ جهانی دوم، مردم شهربقایای ادوات جنگی را فروختند و پول خوبی نصیب شان شد. آنها درباره نحوه خرج کردن پول با یکدیگر مشورت کردند؛ مردان می خواستند سینما بسازند ولی زنان ساخت مدرسه را پیشنهاد کردند. در رأی گیری نهایی، نظر زنان برنده شد و پول در اختیار آنها قرار گرفت تا مدرسه را بنا کنند. عصر ایران؛ جعفر محمدی* - در این که نظام آموزشی ایران باید تغییر بنیادین کند، تردیدی نیست، اما چگونه؟ تا کنون مطالب زیادی در این باره در عصر ایران نوشته ام و پیشنهاداتی نیز مطرح کرده ام. امروز می خواهم در این باره بنویسم که یکی از راه های اصلی خروج آموزش و پرورش ایران از بن بست کنونی، به رسمیت شناختن رویکردهای مختلف آموزشی است. هم اکنون در ایران، همه دانش آموزان، فارغ از هر گونه تفاوت فردی، "مجبور" هستند در یک سیستم آموزشی "یکسان"، درس ها و دوره های یکسان را طی کنند و فارغ التحصیل شوند؛ گو این که اصطلاح "تفاوت های فردی" هنوز به گوش آموزش و پرورش ایران نرسیده ...