«هفت» در چاه بی تدبیر

پس از پایان پخش سری قبلی برنامه «هفت» که با اجرای غیر معمول بهروز افخمی انجام می شد و حواشی ای که افخمی برای تلویزیون درست کرد و باعث فشار مضاعف دولت بر سازمان شد، مدیران رسانه ملی با وسواس و محافظه کاری خاصی تصمیم گرفتند سری جدید را از دردسرساز بودن دور کنند تا دوران پیری مدیریت خود و پس از بازنشستگی را بدون حاشیه و دردسر طی کنند. در این بین حتی به توقف کامل پخش برنامه هفت هم فکر کردند، اما در نهایت نتوانستند این تصمیم را عملی کنند. «هفت» در چاه بی تدبیر بیش از شش ماه است که اخبار ضدونقیضی درباره پخش سری جدید برنامه هفت منتشر می شود و هر بار تنها نتیجه آن چیزی جز پخش نشدن برنامه نیست. پس از مصاحبه های ضدو نقیضی که معاون سیما درباره سری جدید هفت انجام داد و مدتی جو را ملتهب کرد و کمکی هم به این برنامه نشد، مصاحبه هایی که تهیه کننده برنامه و مدیر شبکه سه هم از دلایل آن اظهار بی اطلاعی می کردند. حال دوباره با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر ذهن ها به سراغ مهمترین برنامه سینمایی تلویزیون که این بار با عدم تدبیر مناسب مدیران سیما روز به روز کم اهمیت تر می شود رفته و ...