موجی که باید تبدیل به سونامی شود

به بهانه حضور قدرتمند سینمای مقاومت در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ؛ موجی که باید تبدیل به سونامی شود ارسال زمان بندی شده:  شنبه, 23 دى, 1396 - 11:00 سینمای مقاومت حضور قدرتمندی در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد داشت. با اعلام اسامی فیلم های حاضر در بخش سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، مشخص شد هشت عنوان فیلم از 25 عنوان فیلم حاضر در جشنواره به نحوی به سینمای مقاومت مرتبط هستند. کارشناسان سینما می گویند این موجی است که باید در سال های آینده به سونامی تبدیل شود. سینمای مقاومت حضور قدرتمندی در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد داشت. با اعلام اسامی فیلم های حاضر در بخش سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، مشخص شد هشت عنوان فیلم از 25 عنوان فیلم حاضر در جشنواره به نحوی به سینمای مقاومت مرتبط هستند. کارشناسان سینما می گویند این موجی است که باید در سال های آینده به سونامی تبدیل شود.