معرفی داوران بخش دیداری رزمواره مدافعان حرم

سینماپرس: اسامی هیئت داوران بخش دیداری رزمواره مدافعان حرم که بسیج رسانه ملی متولی این بخش است، اعلام شد.