محمدرضا علیقلى آهنگسازى امپراطور جهنم را به پایان رساند

آهنگسازی فیلم سینمایی «امپراطور جهنم» به کارگردانی پرویز شیخ طادی به پایان رسید.