«لینا» در جشنواره فیلم صوفیه به نمایش در می آید

فیلم سینمایی «لینا» در بخش فیلم های بلند سینمایی جشنواره فیلم صوفیه منار به نمایش درمی آید.