قصه گویی به همراه نمایش تاثیر بیشتری می گذارد

بازیگر و کارگردان تئاتر، تلویزیون و سینما گفت: اگر قصه گویی همراه با نمایش و تصویر باشد تاثیر آن روی کودکان دو چندان می شود.