فیلم ابراهیم حاتمی کیا به جشنواره فیلم فجر می رسد

فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در روزهای پایانی مراحل فنی قرار داشته و به جشنواره فجر خواهد رسید.