فراخوان دومین جشنواره ملی «فانوس» منتشر شد

به گزارش هفت روز خبر به نقل از خبرگزاری مهر، روابط عمومی دومین جشنواره ملی «فانوس» متن فراخوان این رویداد فرهنگی را به این شرح منتشر کرد: «فرمانده معظم کل قوا- امام خامنه ای (مدظله العالی): در زمینه دفاع مقدس، حرف برای گفتن و سوژه برای به تصویر کشیدن زیاد است که باید کار برجسته استخراج و با زبان هنر و سینما برای نسل امروز روایت شود. سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس برگزار می کند: اهداف جشنواره: – گفتمان سازی هنر دفاع مقدس مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) – تبدیل دانش ضمنی دفاع مقدس به دانش تصریحی با قابلیت ارائه در قالب های مختلف هنری – شناسایی، سنجش و تقویت ظرفیت و قابلیت های هنری استان ها – بازشناسی آثار تولیدی استان ها در بخش های جشنواره – تشویق و ترغیب استان ها در جهت تولید آثار برتر با موضوعات استانی و الگوهای بومی هنر دفاع مقدس – ارائه آثار فاخر هنری در قالب جشنواره های منطقه ای و ملی به منظور نشر فرهنگ دفاع مقدس – ارتقاء و غنابخشی به تولیدات هنری ادارات کا حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ها – ایجاد انگیزه و حمایت از هنرمندان و فرهیختگان ...