فراخوان دومین جشنواره ملی «فانوس» منتشر شد

از سوی سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس؛ فراخوان دومین جشنواره ملی «فانوس» منتشر شد ارسال زمان بندی شده:  یکشنبه, 24 دى, 1396 - 13:15 فراخوان دومین جشنواره ملی «فانوس» منتشر شد و زمان ارسال آثار و تکمیل فرم ثبت نام در سایت این جشنواره تا 25 اسفند در نظرگرفته شده است. فراخوان دومین جشنواره ملی «فانوس» منتشر شد و زمان ارسال آثار و تکمیل فرم ثبت نام در سایت این جشنواره تا 25 اسفند در نظرگرفته شده است.