فراخوان دومین جشنواره ملی «فانوس»/ ارسال آثار تا ۲۵ اسفند

سینماپرس: فراخوان دومین جشنواره ملی «فانوس» منتشر شد و زمان ارسال آثار و تکمیل فرم ثبت نام در سایت این جشنواره تا ۲۵ اسفند فراهم خواهد بود.