عصبانیت بی سابقه منوچهر هادی از یک نقد مزخرف و قلم کثیف !!

تازه ترین ساخته منوچهر هادی با نام «آینه بغل» که بخش عمده سالنهای سینمایی را در اختیار گرفته در روزهای اخیر مواجه شده با نقدی در رسانه اصولگرای «مشرق» از بابت استفاده بیش از حد از اسپانسرها در فیلم.