سینمای اکشن و پلیسی در ایران ضعیف است/فیلمسازان ایرانی باور کنند که می توانند فیلم اکشن خوب بسازند

بازیگر فیلم سینمایی “اسنیف” گفت: این حرف و عقیده اشتباه در فیلمسازان ایرانی وجود دارد که چون نمی توانیم فیلم های اکشن بسازیم پس این نوع آثار تولید نشوند در حالی که اگر همه عوامل سینما دست به دست هم دهیم می توانیم فیلم های داخلی خوب تولید کنیم.