[سینماگیمفا]: انحطاط یک حماسه | نقد و بررسی فیلم Dunkirk

قضاوت درباره ی فیلم دانکرک، یکی از دشوارترین و پیچیده ترین کارهایی است که یک نویسنده یا منتقد ممکن است در عمرش با آن روبه رو شود. اسم کریستوفر نولان به قدری شکوهمند و پُرطمطراق و آثار شگفت آور و خیره کننده ی قبلی اش، به اندازه ای شاهکار و برجسته است که در طی فرآیند نقادی و موشکافی، ممکن است به عنوان عوامل مزاحم و مداخله گر بر روی قضاوت، دیدگاه و چشم انداز تئوریک نویسنده تأثیر بگذارند و این اتفاق، ممکن است در مورد هر فیلم و یا سریال تلویزیونی نیز روی بدهد اما در موارد استثنایی نظیر همین فیلم دانکرک، این تحت تأثیر قرار گرفتن و مسحور شدن، بسیار ویرانگر و مخرّب تر است زیرا با فیلمی روبه رو هستیم که نقد جانب دارانه و چشم بسته ی آن، امکان دارد درنهایت به افول و سقوط تراژدیک یک کارگردان و یا تباهی افسارگسیخته ی یک ژانر در تاریخ سینما منجر شود. لینک مطلب: انحطاط یک حماسه | نقد و بررسی فیلم Dunkirk