سه فصل امسال سینما با ۲۰ میلیون تماشاگر

با گذشت سه فصل از سال جاری و اکران بیش از ۶۸ فیلم حدود ۲۰ میلیون نفر به سینماها رفتند و فروش آثار به مرز ۱۵۶ میلیارد تومان رسید. مقایسه این رقم با مدت مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۵ میلیارد تومانی سینمای ایران حکایت دارد که رقم قابل توجهی است. سینمای ایران در ۹ ماه نخست امسال ۱۵۵ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان فروش داشته و ۱۹ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۰۱ نفر سینمارو شاهد اکران ۶۸ فیلم بوده اند که البته چهار فیلم از این تعداد در فصل زمستان روی پرده رفته اند. براساس اعلام دپارتمان توسعه سینما از اکران سال ۹۶، همچنین فروردین امسال با ۳/۲۷ میلیارد تومان و مهر با ۸/۹ میلیارد تومان به ترتیب پرفروش و کم فروش ترین ماهها بوده اند. تفکیک فیلم ها نیز نشان از اکران شش فیلم در نوروز، ۱۴ فیلم در بهار، ۱۷ فیلم در تابستان، ۲۷ فیلم در پاییز و چهار فیلم در روزهای ابتدایی زمستان طی سال جاری دارد. فیلمیران نیز که پخش فیلم هایی چون «نهنگ عنبر۲» و «آینه بغل» را برعهده داشته با ۳/۶۰ میلیارد فروش بیشترین سود را در مقایسه با رقبا به دست آورده و در کنار هدایت فیلم- که ۴۹ میلیارد فروش داشته- هر یک با ...