سخنرانی مهدی یارمحمدی، درباره آینده سینما در جشنواره سحر منچستر

سخنرانی مهدی یارمحمدی، درباره آینده سینما در جشنواره سحر منچستر مهدی یارمحمدی، دبیر و موسس جشنواره فیلم مستقل خورشید، مدیر پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل، و داور دوره پیشین جشنواره بین المللی سحر منچستر که چندی پیش برای سخنرانی درباره آینده سینما به سومین دوره این جشنواره بین المللی در انگلستان دعوت شده بود؛ متن سخنرانی خود را به شرح ذیل منتشر کرد: درباره “آینده سینما” سینما از بدو تولدش زندگی پر فراز و نشیبی داشته است. از سرگرمی تا سفرنامه نگاری، از خلق دنیاهای فانتزی تا مستند نگاری زندگی مردمان مختلف. از صنعت تا هنر، و از نگاتیو تا دیجیتال. اما امروز سینما پس از گذشت سالیان به بلوغ رسیده و فراتر از مرزهای داستان گویی و واقع نگاری، قدم به دنیای ویدئوآرت و تجربه گرایی گذاشته است. دنیایی متعلق به متفکران و اندیشه مندانی که دیگر سینما را سرگرمی و جذابیت صرف نمی پندارند بلکه آن را رسانه ای مناسب برای باز تعریف مفاهیم بنیادی در این قرن و ارائه تئوریهای مورد نیاز مردمان دنیای امروز می دانند. و این یعنی بلوغ سینما، چرا که سینما به جای خوبی رسیده است، ایستگاه سینمای تجربه گرا، جایی ...