رویارویی اسطوره دنیای تنیس با مردعنکبوتی! + عکس

راجرر فدرر، اسطوره تنیس جهان با شخصیت مرد عنکبوتی در فیلم های سینمایی دیدار کرد.