رقابت «اسرافیل» با ۱۹ فیلم برای دریافت اژدها

فیلم سینمایی «اسرافیل» به کارگردانی خانم آیدا پناهنده و تهیه کنندگی خانم مستانه مهاجر به منظور رقابت برای دریافت جایزه اژدها به سوئد می رود.