خانم بازیگر: سینما را چند خانواده قرق کرده اند! +عکس

تکرار : سال هاست او را در آثار تلویزیونی و روی صحنه تئاتر می بینیم و صدایش را به عنوان صدا پیشه و دوبلور روی شخصیت های مختلف می شنویم. معصومه آقاجانی در حوزه نمایش های رادیویی نیز فعال است و با صدایش در این آثار نیز نقش آفرینی می کند. همه اینها نشان می دهد توانمندی های زیادی دارد و بیراه نیست اگر اکنون از شرایط کاری گلایه مند باشد! او همه عمرش را صرف هنر کرده است، اما آیا آنهایی که گردانندگان حوزه هنر هستند این تلاش را دیده و برای او کم نگذاشته اند؟ با آقاجانی که در یکی از اپیزود های سریال محکومین بازی کرده است، هم صحبت شدیم تا از زندگی و همه سال هایی که در عرصه های مختلف هنری فعالیت کرده و می کند، بگوید. چه عواملی باعث شد به حوزه هنر علاقه مند شوید و کارهای مختلفی را در این زمینه تجربه کنید؟ نوجوان که بودم در شب های شعر شرکت می کردم، ۱۵ ساله بودم که در یکی از همین برنامه ها بازی در نمایش «بام ها و زیربام ها» نوشته دکتر غلامحسین ساعدی به من پیشنهاد شد و در آن بازی کردم. همین نمایش باعث شد وارد دنیای هنر شوم و دریچه ها یکی پس از دیگری به رویم باز شد و در این گشایش هم رشد ...