حاشیه نگاری بر جنجالی ترین سیمرغ فیلم فجر

"خانه سینما" امسال نیز طبق روال سال های اخیر،مسئولیت آرای مردمی جشنواره ی فیلم فجر را در دوره ی سی و ششم برعهده خواهد داشت.