حاشیه نگاری بر جنجالی ترین سیمرغ فیلم فجر

طبق پیگیری ها از خانه سینما؛ این نهاد صنفی قرار است طبق روال، مسوولیت سیمرغ مردمی جشنواره ی فیلم فجر را برعهده بگیرد اما امسال در تلاش هستند بصورت الکترونیکی این شمارش را انجام بدهند.