تلاش شده است تاریخ طراحی پوسترهای سینمایی فراموش شود

ابراهیم حقیقی طراح و گرافیست سینما بیان کرد که تلاش شده است تا بخش بزرگی از تاریخ طراحی اعلان و پوسترهای سینمایی فراموش و از حافظه پاک شود.