بعد از تمجید رهبری فشارها روی ما زیاد شد!/ مشکل جبهه فرهنگی انقلاب این است که هیچ کس حاضر نمی شود کار تخصصی خودش را انجام بدهد

محمدحسین میری: بعد از تمجید رهبری فشارها روی ما زیاد شد!/ مشکل جبهه فرهنگی انقلاب این است که هیچ کس حاضر نمی شود کار تخصصی خودش را انجام بدهد ارسال زمان بندی شده:  یکشنبه, 24 دى, 1396 - 11:15 گرچه آمار مشخصی نمی توان داد و این یک تخمین کلی است. اما در نگاه کلی به نظر می رسد در بین مدیوم های مختلف هنری از جمله تئاتر، سینما، ادبیات، موسیقی و ... در طول ۴۰ سال گذشته عرصه موسیقی همواره خالی تر از حوزه های دیگر از نیرو های متدین و انقلابی بوده باشد. گرچه آمار مشخصی نمی توان داد و این یک تخمین کلی است. اما در نگاه کلی به نظر می رسد در بین مدیوم های مختلف هنری از جمله تئاتر، سینما، ادبیات، موسیقی و ... در طول ۴۰ سال گذشته عرصه موسیقی همواره خالی تر از حوزه های دیگر از نیرو های متدین و انقلابی بوده باشد.