برگزاری جشنواره فیلم کوتاه«مهر سلامت»در اصفهان

رئیس حوزه هنری استان اصفهان گفت: نخستین جشنواره فیلم کوتاه «مهر سلامت» با هدف معرفی خیران سلامت در مهدی احمدی فر اظهار داشت: این جشنواره برای نخستین بار در کشور و در استان اصفهان، با هدف معرفی خیران و سلامت و حرکت های خیریه ای در حوزه سلامت برگزار می شود. وی با اشاره به برگزاری شورای سیاست گذاری این جشنواره بیان داشت: تا کنون چندین جلسه شورای سیاستگذاری با حضور تعدادی از متخصصان و کارشناسان حوزه سینما، خیران بزرگ اصفهان و حوزه هنری برگزار شده است. رئیس حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه تصمیمات اولیه درباره چگونگی برگزاری جشنواره مهر سلامت گرفته است، تصریح کرد: قرار است این جشنواره در حوزه فیلم کوتاه و فیلم نامه برگزار شود. وی افزود: زمان دقیق فراخوان جشنواره به طور قطعی اعلام نشده، اما کارها و هماهنگی های اولیه صورت گرفته وامیدواریم که فراخوان جشنواره تا پایان سال اعلام عمومی شود. اجمدی فر تصریح کرد: جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت، نیمه نخست سال آینده در اصفهان برگزار می شود و در صدد هستیم که این جشنواره را به صورت ملی برگزار کنیم.