برنامه های تلویزیون برای جشنواره فیلم فجر

«سینما دو»، «شب های شفاهی»، «شهر فرنگ» و «چشم شب روشن» برنامه های تلویزیون در حوزه سینما هستند که در ایام جشنواره ملی فیلم فجر روی آنتن می روند و البته هنوز تکلیف «هفت» مشخص نیست.