بازیگر زن: گروهی که به صورت خانوادگی سینما را قُرق کرده اند

معصومه آقاجانی همه عمرش را صرف هنر کرده است، اما آیا آنهایی که گردانندگان حوزه هنر هستند این تلاش را دیده و برای او کم نگذاشته اند؟ با آقاجانی هم صحبت شدیم تا از زندگی و همه سال هایی که در عرصه های مختلف هنری فعالیت کرده و می کند، بگوید. معمولا در حوزه بازیگری نقش زنان زجر کشیده را به شما می دهند؛ زنی که با مشکلات و سختی های زیادی مواجه می شود. این محدودیتی که در ایفای نقش های شما وجود دارد به انتخاب های خودتان بستگی دارد یا عوامل دیگری شما را به این سمت می برند؟ به جرات می گویم که فیلمسازان ما بسیار تنبل هستند و کارگردانان خلاق تعدادشان از انگشتان دو دست هم کمتر است. بیشتر کارگردانان سراغ سوژه ها و بازیگرانی می روند که قبلا امتحان خود را پس داده اند و دیگر لازم نیست آنها زحمت بکشند و از یک بازیگر، بازی جدیدی بگیرند و نقشی متفاوت با او تجربه کنند. در سریال هایی مانند کلانتر و زیرتیغ، نقش هایی متفاوت داشتم به این دلیل که کارگردانان این آثار زحمت این را به خود دادند نقشی به من بدهند که تاکنون آن را بازی نکرده ام. اما واقعیت این است که خودم همیشه مراقب هستم که به دام نقش های ...