بازیگر زن: گروهی به صورت خانوادگی سینما را قُرق کرده اند

به جرات می گویم که فیلمسازان ما بسیار تنبل هستند و کارگردانان خلاق تعدادشان از انگشتان دو دست هم کمتر است.