اکران فیلم سینمایی اشنوگل در شاهرود

به همت فرهنگی اجتماعی سپاه شاهرود،اکران فیلم سینمایی اشنوگل در کانون بسیج شاهرود برگزار می شود.