اطلاع رسانی غیر شفاف جشنواره؛ واقعا چرا تیوال قربانی شد؟!

سینما پرس: روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر پس از بیش از ۲۰ ساعت از اتلاف وقت اصحاب رسانه، طی اطلاع رسانی غیر شفافی ثبت نام خبرنگاران را به زمان نا معلوم دیگری موکول نمود.