«آسیه در زمستان» اواخر زمستان فیلمبرداری می شود/ در مرحله بازنویسی نهایی هستم

مریم دوستی آخرین وضعیت جدیدترین فعالیت سینمایی خود را تشریح کرد.