شانس “فیلشاه ” برای کسب سیمرغ در اکثر بخش های جشنواره

ما از لحاظ ساخت انیمیشن از بسیاری از کشورهای جهان جلوتر هستیم. این پیشرفت علاوه بر مباحث تکنیکی از لحاظ قیمتی نیز قابل طرح است. - 0 میزان منبع: فجر درخصوص امکان دریافت جایزه از سوی این انیمیشن گفت: خوشبختانه "فیلشاه" می تواند حدوداً در تمامی بخش ها برای کسب سیمرغ امیدوار باشد. این اتفاق جدیدی نیست و در جشنواره های خارجی هم انیمیشن ها تا سالها در کنار آثار سینمایی جایزه گرفتند. وی در همین راستا ادامه داد: ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی