گلایه خانواده های قربانیان حادثه نفت کش از انفعال رسانه ملی+ فیلم

سینماپرس: همسر سر مهندس نفتکش حادثه دیده ایرانی با حضور در برنامه حالا خورشید از رویکرد رسانه ملی نسبت به این مسئله انتقاد کرد.